September 25, 2022


Ovo je uvodnik Pierrea Corbina, producenta i redatelja dokumentarca The Great Reset and the Rise of Bitcoin.

Karakteristike Bitcoina čine ga idealnim sredstvom za stjecanje vlastite nadmoći. Ali to se ne odnosi samo na pojedince. To je jednako važna tema za nacionalne države kao i za građane jedne države. Na pojedinačnoj razini, značajke privatnosti Bitcoina, činjenica da se ne može nadzirati i zaštita koju može pružiti od devalvacije valute često se smatraju najvažnijim aspektima. Za neke današnje ekonomije, posebno one koje su desetljećima ili stoljećima bile žrtve nekog oblika kolonizacijaBitcoin može predstavljati nadu za novu nereguliranu industriju koja je također profitabilna kod kuće.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.